Julsång i Hemsjö 20/12 kl 16 och kl 19

Hemsjökören

Orkester

Solist: Erik Mjönes

Dirigent: Madeleine Wengblad