Körsång i höst

Tisdagsrepetitioner kl 19.30-21.30 kommer att hållas i kyrkan med start 25/8. 2 meters avstånd mellan sångarna. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

Framträdanden i små ensembler

27/9 kl 11 (övning kl 9)

11/10 kl 11 (övning kl 9) Tacksägelsedagen

31/10 kl 10.30 (övning kl 9) Alla Helgons dag

29/11 kl 11 (övning kl 9) 1:a advent

Fortlöpande information om eventuella förändringar kommer