Inställda konserter

P g a Corona-läget och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att inte samla fler än 8 personer gäller konserterna sommaren 2021 bara om restriktionerna lättar.