Inställda konserter

P g a Corona-läget och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att inte samla fler än 50 personer är alla sommarkonserter i Alingsås pastorat inställda t o m augusti månad ut.