Mer utskriftsvänligt

På Dropbox kan medlemmar i kören hitta mer utskriftsvänlig kalender samt repertoarlista i wordformat.

OBS! Kalenderna gäller inte p g a Corona och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se länk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/