Mer utskriftsvänligt

På Dropbox kan medlemmar i kören hitta mer utskriftsvänlig kalender samt repertoarlista i wordformat.

OBS! Kalenderna gäller inte p g a Corona och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se länk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

Tacksägelsedagen 11/10 kl 11

Evige Gud, A Randel

Höj jubel till Herren alla länder, E Hovland

Intrada, K Holmquist

Pris vare Gud som låter (sv ps 177) med diskant

 

Alla Helgons dag 31/10 kl 10.30 och 11

Första advent 19/11 kl 11

Advent, O Olsson

Gläd dig, du Kristi brud

Hosianna, sv ps 105

Hur ljuvligt är att höra stegen, Stainer

Jesus rider in i Jerusalem, I Braennstroem

Nyårsbön 31/12 kl 16