Stråkar och harpa 12 augusti kl 20

Ronnie Sjökvist, violin

Lotta Tipsis, violin

Anders Sjökvist, cello

Renate Strahlhofer, harpa