Vokalensemblen Röster

Vokalensemblen Röster 31/10 kl 18

PROGRAM:

1 Jag såg Musik: Lars Gullin, arr Gunnar Eriksson
Text: fritt efter Predikaren
Jag såg, jag såg att intet är nytt under solen.
Allting har sin tid, allting sin stund. Födas och dö har sin.
Plantera har sin tid, rycka upp har sin. Dräpa har sin tid och läka sin.
Gråta har sin tid och le har sin. Klaga och dansa sin.
Älska har sin tid och hata sin. Hata har sin tid och älska sin.

2 Människans Dagar (Decent Eyes) Musik: Lars Gullin, arr Gunnar Eriksson
Text: Gunnar Eriksson
Människans dagar är som gräset. När vinden går däröver är det icke mer.
Vinden far mot norr och söder. Den vänder sig och börjar sen igen sitt lopp.
Alla floder går mot havet. Och ändå blir det aldrig fullt.
Släkte går och släkte kommer. Och Jorden står evinnerligen kvar.

3 På vägarna ute i världen Musik: Egil Hovland, arr Per Walfridsson
Text: Britt G Hallqvist
På vägarna ute i världen
går de som har mistat sitt hem,
de hungriga, ledsna och frusna.
Vår Fader, var nådig mot dem!

Från arbete, hemland och vänner
miljoner i ångest har flytt.
O Gud, ge dem tryggheten åter
och låt dem få börja på nytt!

Var skulle de möta din kärlek
om inte hos oss, vi som har
vårt dagliga bröd och vår frihet
vårt hem och vårt fostrland kvar!

Så väck i oss alla den kärlek
som alltid vet utväg och råd
och lär oss: att giva är saligt,
att hjälpa är glädje och nåd.

4 Quam pulchri sunt gressus tui Musik: Giovanni Pierluigi da Palestrina Text: från Höga visan
Hur vackra är inte dina fötter i sandaler, du furstedotter! Dina höfters rundning är som ett bröstspännes kupor, verk av en konstnärs händer.

5 Havsbön Musik: Henrik Magnusson Text: Karin Boye
Havssvall, kom sköljande,
ge mig den salta och runda klangen att smaka,
den som gavs mig
till ett urnamn åldrar och åldrar tillbaka!
Ord, som inga dödliga
läppar kan uttala,
ligger gömda
inne i svallen svala.

Länge, för länge
svalt jag på lättuttalade människoord.
Jag vill uppstå,
jag vill mätta min mun vid moderns bord.
Som ett förvillat barn
i ledans ånger
vänder jag hungrig om
till hemmets sånger.

Låt mig dricka
språkens språk ur eviga dova brus.
Låt mig klarna
till ditt vilande djup av skapelseljus.
Innanför själ och ande
hör jag dig sjunga.
Stig i mitt blod, och blomma
i min tunga!

6 Remember no, Lord, our offences Musik: Henry Purcell
Text: ur bönbok sammanställd av Thomas Cranmer
Minns inte våra synder, Herre; inte heller våra förfäders synder.
Hämnas inte våra synder, utan bevara oss, gode Herre.

7 Visa från Östbjörka
Fantasi
Nordic Xilova Musik: Trad/David Bäck
8 Låt människan Musik: Bo Ejeby/Stefan Forssén Text: Jacob Branting
Låt människan, låt vinden hennes hår och gräset hennes fot.
Låt människan, låt hennes underbara stad, förvandla den inte till sandstorm.
Låt sommaren, låt vintern som bara är sommarens landsflykt.
Låt dagen, låt natten följas av dag.
Låt fälten, plöjaren hästen.
Låt födas, låt åldras, låt bröd och vin.
Låt människans liv, hennes enda.

9 Laudibus in Sanctis Musik: William Byrd Text: Psalm 150
Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste.
Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet.

10 Silhouette Musik: Lars Gullin Text: Johnny Olsson
Arr: Andreas Olsson


11 De blomster som i marken bor Musik: Per Walfridsson Ohls
Text: Harry Martinsson, psalm 202
De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.

Andakt
12 Peace I leave with You Musik: Knut Nystedt
Text: Johannes 14:27, bearbetad av Frank Pooler
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet.

13 Nu kommer kvällen Text, musik, arr: Olle Adolphson
Nu kommer kvällen och solen går
och skuggorna är nära.
Snart stiger natten och mörkret rår
och kanske blir svårt att bära.
Så sjung mens himlen ännu är ljus
och sång kan ge sol och lisa!
I våldets natt,
i ondskapens hus,
där hjälper oss ingen visa!
Men om den dödas när modet fly
för mörker, nöd o fara,
så skall den födas när dagen gryr.
Då blir åter gott att vara.