Diplomorganist Berit Larsson

Orgelmusik vid kyrkoårets slut, 21/11 kl 18

 

Berit Larsson spelar lättlyssnad och vacker orgelmusik, som visar olika stilar och klanger från stora orgeln på läktaren. Det blir verk av bl.a. Bach, Pachelbel och den franske mästaren Charles-Marie Widor. All musik i programmet är lätt att ta till sig. Du behöver inte vara van vid att lyssna till just orgel.
Berit är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg, först kyrkomusikerlinjen under fyra års tid, därefter två års studier i solistisk orgel på diplomutbildningen. Både under och efter utbildningen har det blivit mycket arbete som organist i olika kyrkor, och även som körledare. Från slutet av 1990-talet och fram till 2007 var Berit organist och körledare i Tölö kyrka i norra Halland, där fokus framför allt låg på körsång för alla åldrar. Sedan 2007 är Berit musiker på free-lance basis, med mycket solistuppdrag, ackompanjemang av körer och kammarmusik på programmet.