Gothia Vokalensemble

Gothia Vokalensemble 24/4 kl 18

"Älskar du mig?"

Gothia Vokalensemble samt kvintett ur Karlssons barock framför

Bachkantaterna 150 och 6 samt motetten Fürchte dich nicht, samt lite annat,

under ledning av Gunno Palmquist