The Music's always there with you 4/6 kl 18

Hemsjökören tillsammans från Saarlaste Koor från Estland.

Ackompanjemang Johan Ivarson, 

Madeleine Wengblad dirigent

 

Körmedlemmarna från Estland har bakgrund från Saaremaa-ön Ösel.

Hemsjökören var på körbesök i Estland 2019 och detta är ett besök tillbaka från dem.