Vocal Art Ensemble

Vocal Art Ensemble 25/8 kl 20

VOCAL ART ENSEMBLE of Sweden

Dirigent Jan Yngwe 

Gäster: Rhythm Art Duo

 

”IN STATE OF EMERGENCY”

I en kraftfull vacker och gripande körkonsert speglas de känslor många bär på i en orolig tid. En innerlig upplevelse med starka röster i vokal utgjutelse!