Gruppen Vera 11/8 kl 20

Petra Dalin, sång

Matilda Hagström, sång

Emma Undemar, sång

+ två musiker