Orgeln

Vår Hammarbergorgel byggdes 1974 och har 25 stämmor samt 7.000 kombinationer, efter byte av elektronik och installation av dator våren 2016.

Disposition:

HUVUDVERK:
Principal 8
Oktava 4
Oktava 2
Mixtur IV
Gamba 8
Rörflöjt 8
Täckflöjt 4
Sesquialtera II
Trumpet 8

SVÄLLVERK:
Gedakt 8
Salicional 8
Wox Celeste 8
Haubois 8
Principal 4
Flöjt Oktaviant 4
Waldflöjt 2
Nasat 1 1/3
Scharf III

Tremulant

PEDAL:
Subbas 16
Fagott 16
Principalbas 8
Gedaktbas 8
Skalmeja 8
Oktavbas 4
Rauschkvint IV

Koppel: II/I,   I/P,   II/P

Kororgeln

Disposition:

Delade register:
Fugara 8
Gedakt 8
Principal 4
Rörflöjt 4
Oktava 2

Mixtur 2 chor
Subbas 16

Pedalkoppel

Flygeln

Vår Yamaha-flygel köptes ny 1997?

Trumset i kyrkan

Trumsetet i kyrkan är av märket YAMAHA Stage Custom och består av

Bastrumma
Golvpuka
2 hängpukor
virveltrumma
hi-hat
2 crash-cymbaler
1 ryde-cymbal