Hemsjökören med orkester och solister, dirigent Madeleine Wengblad

Välkommen att lyssna och sjunga med!

Programmet presenteras här så småningom

Julsång i Hemsjö 22 december kl 16 och kl 19