Torsdagen den 4 juli kl 20

Vårgårda kyrkokör

"Toner och tankar från en kyrkoruin"

Stråktrion TRIOLUS; Cecilia Luther på fiol, Torbjörn Luther på fiol och viola, Hanna Salo på cello

framför folkmusik,  Bach, Mozart och Gjeilo. Musiken är blandad för att förstärka ord och bilder som visas på storbild.